headertekst

 Volg ons 

mail Mail ons mail

Actueel

De reactie van de advocaat van Mijbupark op "Wat Mijbupark kan bijdragen aan...".

 

 

Lees meer...

Veiligheid op ons park. Brief aan burgemeester.

 

Lees meer...

Parkkosten 2015.

 

 

Lees meer...

STIBED is het initiatief van een groep eigenaren/bewoners van bungalowpark Sollasi die zich zorgen maakt om de leefsituatie op het park.
De stichting stelt zich ten doel om de belangen van eigenaren en/of vaste bewoners op het bungalowpark Sollasi te behartigen. Onder het kopje "bestuur" kunt u zien wie wij zijn.
Om wat te kunnen doen aan de leefbaarheid op en de toekomst van ons park is het belangrijk dat eigenaren en bewoners allereerst goed geïnformeerd zijn en dat wij gezamenlijk optrekken. Alleen dan kunnen wij de huidige problematiek aanpakken en de leefbaarheid bevorderen.
STIBED wil hiervoor een basis bieden en trachten samen met u de hier onder genoemde doelen te bereiken.

Wij streven naar:

 • optimale woon- en leefomstandigheden in en om het park;
 • afschaffing van het verouderde en inmiddels onredelijke instituut erfpacht;
 • inzicht in en een behoorlijke verantwoording van de kosten van onderhoud en beheer in ons park;
 • ondersteuning van eigenaren en/of vaste bewoners bij conflicten met derden;
 • het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid op het bungalowpark.

Wij proberen deze doelen te bereiken door:

 • vanuit een onafhankelijke positie overleg te voeren zowel met de grondeigenaar als met de gemeente en de provincie;
 • het doen van voorstellen omtrent gebruik en beheer van het park;
 • het voeren van overleg met eigenaren en/of vaste bewoners onderling op het bungalowpark;
 • het be├»nvloeden van het beleid van de gemeente en de provincie;
 • indien nodig het voeren van rechtszaken;
 • het geven van informatie aan eigenaren en bewoners;
 • het organiseren van sociale activiteiten en/of het ondersteunen van initiatieven om het onderlinge contact te versterken.

Wilt u ons steunen, wordt dan donateur!