headertekst

 Volg ons 

mail Mail ons mail

Actueel

Veiligheid op ons park. Brief aan burgemeester.

 

Lees meer...

Parkkosten 2015.

 

 

Lees meer...
 
 

Op 29 juni j.l. heeft STIBED schriftelijk vragen gesteld aan Mijbupark over de soms aanzienlijke verhoging van een aantal opgevoerde kosten. Hieronder vindt u deze vragen. Het antwoord laat nog altijd op zich wachten.

25.07.2016 Vragen over kosten onderhoud en beheer 2015

 

Eerder nieuws:

Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen STIBED en Mijbupark. STIBED heeft  hierbij aangedrongen op het eerst houden van een bijeenkomst waarin  de plannen van Mijbupark en Gloudemans aan de eigenaren worden kenbaar gemaakt. Mijbupark en Gloudemans zullen u daar, naar verwachting, nader over informeren.

Via onderstaande link het advies van STIBED:

20-10-2015 Advies van STIBED

 
 
De gemeente Giessenlanden stopt met de handhavingsacties op de recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof in Giessenburg. Meer informatie via onderstaande links.
 
 
 
 
 
 
 
STIBED heeft een zienswijze op de reparatie van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer ingediend. U kunt kennis nemen van onze zienswijze via onderstaande link.
 

09-03-2015 Zienswijze STIBED

 

Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland de groenstrook langs het hek aan de zijde van het Oosterduinse Meer vrijgemaakt. Dit heeft de gevoelens von onveiligheid voor de direct aanwonenden sterk vergroot. Daarom heeft de STIBED de provincie hierover aangeschreven. Klik op onderstaande link als u kennis wilt nemen van de inhoud van deze brief.

21-10-2014 Brief aan provincie Zuid-Holland

 

In het Leidsch Dagblad van 29 september 2014 verscheen een artikel naar aanleiding van de op 26 september gehouden rechtzitting van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Klik op onderstaande link als u het gehele artikel wilt lezen.

29-09-2014 Park Sollasi geheel recreatief utopie