headertekst

 Volg ons 

mail Mail ons mail

Actueel

Veiligheid op ons park. Brief aan burgemeester.

 

Lees meer...

Parkkosten 2015.

 

 

Lees meer...
 

Naar aanleiding van een incident in de nacht van 3 op 4 juli heeft STIBED de burgemeester een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op het nemen van maatregelen die de veiligheid op ons park moeten verbeteren. Hieronder treft u deze brief aan.

05.08.2016 Verzoek om onafhankelijk onderzoek

 

Eerder nieuws:

In de schriftelijke reactie van de gemeente wordt een aantal zaken rechtgezet. Alle eigenaren/bewoners hebben hier een brief over mogen ontvangen. Ook geeft de gemeente in haar antwoord aan STIBED nadrukkelijk aan het nachtregister niet te zullen gebruiken voor handhaving op de bestemming. Via onderstaande link kunt u hiervan kennis nemen.

17-08-2015 Reactie gemeente

De invoering van het nachtregister door de gemeente verloopt niet zoals dat behoort te gaan. Het laatste schrijven van de gemeente roept nogal wat vragen op. STIBED heeft daarom aan de burgemeester een brief gestuurd waarin wij onze zorgen uitspreken. Via onderstaande link kunt u kennis nemen van de inhoud van onze brief.

06-08-2015 Brief over nachtregister aan burgemeester 

 

Op ons park bestaat belangstelling voor de isolatie van spouwmuren en vloeren van de bungalows. STIBED heeft daarom bij een aantal bedrijven geïnformeerd naar de kosten en voorwaarden. RegioIsolatie uit Veendam kwam hierbij als beste uit de bus.

Met spouwmuurisolatie en/of vloerisolatie in uw bungalow neemt uw wooncomfort toe en bespaart u op uw energiekosten. Om als bewoner te kunnen profiteren van de voordelen van woningisolatie, is STIBED met de firma RegioIsolatie een isolatiecollectief in bungalowpark Sollasi gestart. Samen isolatie inkopen betekent dat de isolatie van uw woning uitgevoerd kan worden tegen een scherper tarief dan gewoonlijk. Als u deze zomer overgaat tot isolatie, dan profiteert u van speciale actieprijzen. 

Wilt u meer informatie over deze actie? Neem contact op met RegioIsolatie via 030 - 20 80 441 of schrijf u direct in voor het collectief op de website: www.regioisolatie.nl/sollasi . ‚Äč

 

In Binnenlands Bestuur aandacht voor de gemeente Giessenlanden. Deze gemeente geeft nagenoeg alle bewoners op twee recreatieparken een persoonlijke gedoogbeschikking en geeft hiermee aan oog te hebben voor de maatschappelijke realiteit. Via onderstaande link kunt u het gehele artikel lezen.

14-05-2015 Giessenlanden stopt met handhaving

In Blik Op Noordwijkerhout is uitgebreid aandacht besteed aan de opheffing van de VvE. U kunt hier kennis van nemen via onderstaande link.

07-04-2015 Blik Op Noordwijkerhout over de opheffing van de VvE

29-03-2015 VERKLARING STIBED

STIBED en de VvE.

STIBED heeft met teleurstelling kennisgenomen van het voornemen van het bestuur van de Vereniging van Bungaloweigenaren Park 'Sollasi' om de vereniging op te  heffen. Het is jammer dat zich geen nieuwe bestuursleden hebben aangemeld.

STIBED neemt afstand van hetgeen de vereniging in haar voorstel tot opheffing heeft gesteld inzake het optreden van personen die nu deel uitmaken van STIBED. De oprichting van STIBED was nu juist het gevolg van de weinig open houding van de VvE in de afgelopen jaren naar u als bewoners van ons park.

In antwoord op de  vraag van een aantal leden, gesteld in de ALV van afgelopen zaterdag 21 maart, waarom er geen contact is geweest tussen de VvE en STIBED: STIBED heeft in de afgelopen maanden verschillende malen geprobeerd contact te leggen om overleg te kunnen voeren met het bestuur van de VvE. Telkens werd gezegd dat er eerst in het bestuur over moest worden gesproken en daarna heeft STIBED nooit meer iets van het bestuur van de VvE gehoord.

Nogmaals STIBED betreurt de gang van zaken en de aanstaande opheffing.

 

07-02-2015 STIBED en uw privacy.

 
STIBED heeft op 31 januari j.l. burgemeester en wethouders gevraagd om de lijst met personen die een gedoogvergunning hebben uit de openbare stukken voor de reparatie van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer te verwijderen.
Inmiddels heeft STIBED een teleurstellende reactie ontvangen van de gemeente. Men verwijdert de lijst niet uit de stukken en  ook niet van internet. STIBED zal geen verdere acties ondernemen. Wij verwijzen u via onderstaande links naar onze brief van 31 januari en de reactie van de gemeente van 10 februari.

31-12-2015 Brief aan gemeente over bescherming privacy

10-02-2015 Antwoord hierop van gemeente

 

Het Leidsch Dagblad bericht over plannen van de gemeente Noordwijkerhout om de recreatie te stimuleren.

27-11-2014 Oosterduinse Meer Noordwijkerhout wordt attractiever

De Weekendkrant bericht over mogelijke veranderingen in het beleid aangaande de recreatiewoningen te Noordwijk. Zoals STIBED al langer aangeeft, is er is wel degelijk verandering van beleid mogelijk. Maar let op! Wat genoemde motie voorstaat, is niet wat STIBED wil. Een termijn van 6 maanden, daar schieten wij niets mee op. Nu de gemeente Noordwijkerhout nog in beweging krijgen, maar dan wel in de juiste richting. 

07-11-2014 Noordwijk wil beleid recreatiewoningen nog eens nader onder de loep nemen

Op de site van Blik Op Noordwijkerhout wordt uitvoerig verslag gedaan van de bijeenkomst met wijkagent Hotze Scheeringa. Klik op onderstaande link voor het volledige verslag.

19-10-2014 Verslag bijeenkomst wijkagent Hotze Scheeringa

 

04-10-2014 Bijeenkomst met wijkagent Hotze Scheeringa.

Afgelopen voorjaar en zomer is er regelmatig ingebroken op bungalowpark Sollasi en vele van onze medebewoners zijn hiervan de dupe geworden. Het grote aantal inbraken heeft geleid tot gevoelens van onveiligheid bij de bewoners.

STIBED heeft contact gezocht met de plaatselijke politie en heeft onze wijkagent, Hotze Scheeringa, bereid gevonden om informatie te geven over wat eigenaren en/of bewoners zelf kunnen doen om de inbraakgevoeligheid van woningen tegen te gaan.

Deze bijeenkomst, die voor alle eigenaren/bewoners bestemd is, vindt plaats op vrijdag 17 oktober 2014 bij "Como & Co". De aanvang is om 16.00 uur. U wordt verzocht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

"Como & Co" ligt aan de zuidelijke oever van het Oosterduinse Meer. Het adres is: Boekhorsterweg 18, 2211AL Noordwijkerhout.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van STIBED,

Carla Hansen.